ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc
Chi tiết văn bản
Số ký hiệu 01/TB-NV
Trích yếu Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2020
Ngày ban hành 23/04/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Người ký
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND Huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực 01
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu