ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư, 05/08/2020

Sáng 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Các đại biểu dự khai mạc đại hội.

 

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên Thường trực, Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; đại biểu các huyện bạn tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và 213 đại biểu đại diện cho trên 9.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan khẳng định: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội của 74 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trước ngày 10/6. Các Đại hội được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới và diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của các cấp và thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan phát biểu khai mạc đại hội.

 

Cùng với quá trình tổ chức Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.

Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị mỗi đại biểu về dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và chương trình làm việc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, góp phần để Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nho Quan đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, với 13/13 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với chủ đề : "Đoàn kết-dân chủ-đổi mới-phát triển", nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc;

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, huyện Nho Quan hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể chủ yếu, đó là: Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 140 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 300 tỷ đồng.  Thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 68 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm cuối nhiệm kỳ giảm còn dưới 2%. Bình quân mỗi năm kết nạp được 200 đảng viên mới...

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, toàn diện để phát triển kinh tế, xã hội, an sinh, quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, chiều 4/8, Đại hội đã họp phiên trù bị, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng hợp tham gia ý kiến của Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và của các đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đoàn đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025...

 

Mỹ Hạnh-Hồng Vân-Minh Quang