ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXX

Thứ ba, 05/04/2022

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Tuổi trẻ xã Thanh Lạc cùng cán bộ và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Nho Quan về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nho Quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tuổi trẻ xã Thanh Lạc đã và đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội các Chi đoàn, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau một thời gian nghiêm túc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ  Đảng ủy xã và BTV Huyện đoàn Nho Quan, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND xã; ngày 12 tháng 3 năm 2022, tại Nhà văn hóa xã Thanh Lạc, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ xã nhà.

 Đồng chí Trần Xuân Mạnh, Phó Bí thư Huyện Đoàn Nho quan, Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Bí thư BCH Đảng bộ, Đồng chí Bùi Văn Tuyển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự và chỉ đạo, phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,  lãnh đạo các ngành, Đoàn thể chính trị xã hội của xã, các đồng chí Nguyên cán bộ Đoàn xã Thanh Lạc qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của 63 đại biểu là những  những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên xã nhà 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc lần này đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của tuổi trẻ toàn xã, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã nhà.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ: Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vượt qua những khó khăn, thách thức như xu hướng già hoá dân số, các vấn đề về việc làm, thu nhập, nhà ở, tác động đa chiều của mạng xã hội; tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên…các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi đã nỗ lực triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chi Minh xã Thanh Lạc nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đời sống vật chất, thể chất, tinh thần được nâng lên. Trình độ học vấn, tỉ lệ đoàn viên, thanh niên được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật ngày càng tăng. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhiều nhân tố mới, điển hình trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên xã Thanh Lạc thời kỳ mới.

Tính đến hết tháng 01/2022, BCH Đoàn xã triển khai thực hiện 9 chỉ tiêu cụ thể. Kết quả có 7/9 chỉ tiêu Đạt; 2/9 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ vượt so với mức đề ra. Kết quả Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, thiên tai nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành đoàn thể và sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Chấp hành Đoàn xã đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận. Vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày càng được nâng cao. Tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN được khẳng định trong các hoạt động cộng đồng, qua đó tạo môi trường giáo dục rèn luyện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã Thanh Lạc giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Tổng hợp tham gia ý kiến của Đại hội các Chi đoàn và của các đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội  Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nho Quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đoàn xã Khóa XXX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành hội đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn xã gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã. Đồng chí Trần Thị Hiền được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Bí thư BCH Đoàn  xã Thanh Lạc nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cùng đã lựa chọn bầu được 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết là những đại biểu ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ xã Thanh Lạc đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với chủ đề : "Tuổi trẻ Thanh Lạc khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo", nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc xác định: 

Bồi dưỡng thế hệ trẻ xã Thanh Lạc phát triển lành mạnh, có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng xây dựng quê hương văn minh và giàu đẹp.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Trong niềm vui phấn khởi về những kết quả đạt được, kỳ vọng vào những thành công sắp tới, tuổi trẻ xã Thanh Lạc tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Lạc đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thanh Lạc giàu đẹp và văn minh./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lê Cường