ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan cần có quyết tâm cao, biến khó khăn, thách thức thành động lực, cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Thứ tư, 05/08/2020

Sáng 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên, giành được nhiều thành tích và kết quả tích cực, toàn diện về nhiều mặt. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua các thời kỳ lịch sử, là cái nôi phong trào cách mạng và nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Ninh Bình, nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan luôn anh dũng, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cần cù, sáng tạo trong xây dựng quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan cần có quyết tâm cao biến khó khăn, thách thức thành động lực, cùng với cả tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội; đồng thời nêu một số nội dung trọng tâm để Đại hội quan tâm thảo luận.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Một là: Đảng bộ huyện Nho Quan phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận. Tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng số hướng tới chính quyền số từ huyện đến cơ sở, áp dụng mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến.

Đội ngũ cán bộ, công chức của huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt, đột phá ngay chính từ cách làm, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, coi trọng xây dựng sự thống nhất, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Hai là: Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên khai thác bền vững tài nguyên, đất đai, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, phù hợp với điều kiện 03 vùng của huyện là chiêm trũng, đồng bằng, đồi núi để lựa chọn cây trồng vật nuôi vừa khai thác tiềm năng lợi thế, vừa đáp ứng xu hướng nhu cầu thị trường để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển một số sản phẩm nông sản chủ lực như khoai lang Hoàng Long, khoai sọ Yên Quang, lúa nếp hạt cau, dê, bò, lợn, gia cầm, mật ong, nhung hươu Cúc Phương theo tiêu chuẩn Chương trình Quốc gia (OCOP).

Phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, theo hướng trang trại, gia trại tập trung; phát triển thủy sản vùng trũng theo hướng thâm canh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển lâm nghiệp toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn gen các cây bản địa, khuyến khích phát triển rừng sản xuất, cây lâm sản ngoài gỗ cung cấp dược liệu. Đồng thời phát huy vị trí là cửa ngõ quan trọng của tỉnh trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh vùng Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ để hình thành các điểm thương mại, chợ đầu mối, nơi trung chuyển sản phẩm nông nghiệp với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung ưu tiên đầu tư hỗ trợ các xã khó khăn, phấn đấu trước năm 2024 huyện Nho Quan  được công nhận huyện nông thôn mới.

Ba là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, chiến lược phát triển; khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao. Phát triển các đô thị với vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của huyện là thị trấn Nho Quan, đô thị Rịa, làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, gắn với chiến lược phát triển chung của cả tỉnh. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng và xúc tiến đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp của huyện. Phát triển các ngành sử dụng hợp lý lao động để giải quyết việc làm và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch để tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Với tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, vị trí địa lý có rừng nguyên sinh Quốc gia Cúc Phương, Hồ Đồng Chương, Hồ Yên Quang, Sân gol Tràng An, Công viên bảo tồn động vật hoang dã, Vùng căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu và các hang động hiện tại đã và đang kết nối trực tiếp với quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Khai thác hệ thống này cần có sự kết hợp với phát triển nông, lâm, thủy sản, các làng nghề để phục vụ du khách về nhu cầu ẩm thực, hàng lưu niệm; phát triển các tua, tuyến du lịch tham quan các di tích, các danh thắng, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa của các dân tộc. Từng bước đưa du lịch, dịch vụ trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Bốn là: Tiếp tục tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, duy trì và phát triển nét đẹp văn hóa của dân tộc Mường, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm là: Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở; nhất là việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng" trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và quy định chế bầu cử trong Đảng, lấy tiêu chuẩn là chính kết hợp với cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực. Sáng suốt lựa chọn bầu  những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia Ban Chấp hành khóa XXVII, đồng thời lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Sau Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Chiều 5/8, Đại hội tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mỹ Hạnh-Hồng Vân-Minh Quang