ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lạc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ ba, 27/10/2020
     Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  “về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 20/11/2019 của Huyện ủy Nho Quan  về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 2 ngày 20 - 21/5/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lạc đã được long trọng tổ chức tại Nhà Văn hóa xã Thanh Lạc với 139 đại biểu chính thức là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho trên 250 đảng viên của Đảng bộ.
     Với tinh thần  làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 21/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lạc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII và tiến hành bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lạc, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lạc nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIX, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu đồng chí Nguyễn Văn Hán, Bí thư Đảng ủy xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu các đồng chí: Bùi Văn Tuyển, Bùi Văn Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

     Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất cũng đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Thanh Lạc, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tuyển được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội, với tinh thần dân chủ, tập trung, thống nhất, đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII gồm 5 đồng chí (trong đó đại biểu chính thức 4 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết).

      Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh lạc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với 11 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

     Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.750 tấn/năm; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 85 triệu đồng; 9 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thu ngân sách đạt 9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; 100% đường giao thông xã được cứng hóa, 5km kênh mương được xây dựng kiên cố; 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%....

     Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Đỗ Việt Anh, Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam Tỉnh Ninh Bình; Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh Ninh Bình đã về dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân; đây là cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã Thanh Lạc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo.

 Lê Cường