ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Đại hội Đại biểu CCB xã Thanh Lạc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp

Thứ ba, 18/01/2022

Sáng ngày 18/01/2022, Đại hội đại biểu hội Cựu chiến binh xã Thanh Lạc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 long trọng khai mạc tại Nhà văn hóa Trung tâm xã. Đồng chí Vũ Đức Thịnh,UV BCH Hội CCB tỉnh Ninh Bình- Chủ tịch Hội CCB huyện Nho Quan. Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Bí thư BCH Đảng bộ xã dự và chỉ đạo, phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã,  lãnh đạo các ngành, Đoàn thể chính trị xã hội của xã. Đặc biệt là sự có mặt của 67 đại biểu là những Hội viên CCB tiêu biểu được bầu tại Đại hội các Chi hội CCB trong toàn xã đại diện cho 261 hội viên CCB trong toàn xã.

          Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Hội CCB huyện Nho Quan, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Lạc, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Thanh Lạc đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VIII đề ra. Góp phần quan trọng trong công tác ổn định chính trị, phát triển kinh tế  - văn hóa – xã hội, giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện, là nòng cốt tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lanh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đát nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng phong trào của xã ngày càng phát triển.

 Cùng với quá trình tổ chức Đại hội, các cấp Hội, Hội viên trong xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh xã lần thứ VIII, các cấp Hội và Hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Thanh Lạc đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, với 13/13 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với chủ đề : "Đoàn kết-dân chủ-đổi mới-phát triển", nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã Thanh Lạc xác định: Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần xây dựng xã Thanh Lạc giàu đẹp, văn minh. Với 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp, Hội CCB xã Thanh Lạc sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nâng cao năng lực lãnh đạo, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc của tổ chức Hội để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX của Hội CCB xã đề ra. Tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Lạc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quê hương Thanh Lạc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trước đó, chiều 17/1/2022, Đại hội đã làm việc phiên thứ nhất, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng hợp tham gia ý kiến của Đại hội các Chi hội và của các đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội IX của Hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đoàn đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2027...

Cũng trong phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Hội Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành hội đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, bầu UBKT của Hội. Đồng chí Đinh Xuân Cộng được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Lạc nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cùng đã lựa chọn bầu được 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết là những đại biểu ưu tú, đại diện cho 261 hội viên CCb của xã đi dự Đại hội đại biểu CCB huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, phong trào hoạt động của Hội CCB xã Thanh Lạc tuy có nhiều thuận lợi, song cùng sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thưc. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Hội CCB xã Thanh Lạc khóa IX đề ra, Đại hội kêu gọi toàn thể các thế hệ CCB trong toàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 32 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Hội, đặc biệt là phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB xã Thanh Lạc nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần xây dựng quê hương Thanh Lạc giàu đẹp, văn minh.

 

                                                                                                                                                                                                          Lê Cường