ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Thanh Lạc nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 16/01/2019

Mặc dù điều kiện phát triển KT - XH còn nhiều khó khăn, nhưng xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là một bước để phát triển toàn diện bộ mặt nông thôn, xã Thanh Lạc (Nho Quan) đưa ra những mục tiêu chiến lược trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2025.

 

Trạm y tế Thanh Lạc. Ảnh: Hồng Vân

 

Khi xây dựng quy hoạch, so với Bộ tiêu chí Quốc gia thì Thanh Lạc đã có những thuận lợi cơ bản, đã đạt và gần đạt chuẩn một số tiêu chí, như hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp khá cao, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt là hệ thống thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh… Tuy nhiên, một số khó khăn về lĩnh vực văn hóa - xã hội như trường học đạt chuẩn Quốc gia, nhà văn hóa và khu thể thao xã chưa được xây dựng, mới có 1/9 thôn có nhà văn hóa, điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn và đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn… là những trở ngại lớn đòi hỏi phải có sự đoàn kết, chung tay giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm.

 

Xác định là xã thuộc vùng chiêm trũng thuần nông, phát triển nông nghiệp phải được đặt lên hàng đầu, do vậy định hướng của Thanh Lạc là sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả, tăng hệ số quay vòng đất. Cụ thể, với diện tích đất nông nghiệp hiện có là 426 ha, được phân ra gồm đất trồng lúa là 412 ha, còn lại là đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản.

 

Đối với diện tích trồng lúa, những năm qua xã đã chuyển dịch mạnh cơ cấu giống lúa, đưa lúa năng suất cao, chất lượng cao vào gieo trồng, đảm bảo đạt sản lượng lương thực ổn định. Hiện nay, giá trị trên ha canh tác của Thanh Lạc mới đạt 42 triệu đồng/ha/năm, xã phấn đấu đến năm 2015 đạt 50 triệu đồng/ha/năm.

 

Chăn nuôi hướng đến phát triển các trang trại theo hướng công nghiệp. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường bằng việc đầu tư phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung như chăn nuôi lợn, trâu bò, gia cầm, đảm bảo các khu chăn nuôi phải xa dân cư, khuyến khích xây dựng các hầm biogas để xử lý chất thải, tránh ô nhiễm môi trường. Đồng thời cũng áp dụng các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi để phòng, chống các loại dịch bệnh, tạo ra những thực phẩm sạch…

 

Đối với công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hiện đường giao thông trong xã có hơn 78 km, trong đó đường trục xã, đường liên xã, đường thôn xóm, đường trục nội đồng… chỉ số ít được đổ bê tông nhưng hiện nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, còn lại là đường đá cấp phối và đường đất, không đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT, bụi bẩn vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa, không thuận lợi cho sản xuất và đi lại của nhân dân.

 

Đối với tiêu chí môi trường, hầu hết các công trình vệ sinh của nhân dân đều chưa đảm bảo theo quy định, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn Quốc gia chưa đạt, chất thải, nước thải không được thu gom và xử lý theo quy định…

 

Tìm hiểu được biết, tuy những tiêu chí về phổ cập giáo dục Trung học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên (phổ thông, bổ túc, học nghề) của xã đều đạt các tiêu chí đề ra nhưng khó khăn lớn với Thanh Lạc là chỉ có trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, còn các trường Mầm non, THCS đều thiếu các phòng chức năng, các công trình phụ trợ, việc xã hội hóa công tác giáo dục còn gặp nhiều khó khăn do đời sống người dân còn thấp…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã cho biết: Mục tiêu chiến lược đặt ra cho Thanh Lạc trong thời gian tới khi xây dựng nông thôn mới còn khá nhiều khó khăn, thách thức, như: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi cây trồng, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; 100% các tuyến đường xã, thôn, xóm được bê tông hóa; trường học khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học; các thôn đạt tiêu chuẩn "Làng văn hóa"; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; môi trường đảm bảo xanh-sạch-đẹp; hạn chế phát sinh, phát triển các bệnh về người liên quan đến việc sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn… Những khó khăn, thách thức đó đòi hỏi cán bộ, nhân dân xã Thanh Lạc phải không ngừng cố gắng. Theo đó, giải pháp đặt ra là phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền cho người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, tạo sự đồng thuận trong cách nghĩ, cách làm để xây mới, sửa chữa, bổ sung các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh, quyết tâm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra.

 

Hạnh Chi