ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII, năm 2022

Thứ năm, 07/04/2022

UBND XÃ THANH LẠC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TDTT LẦN THỨ VIII

 

Số: 01/KH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Thanh Lạc, ngày  27  tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Thanh Lạc lần thứ VIII,

Tiến tới Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2022

 

          Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Nho Quan; Công văn số 01/BTC ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Nho Quan về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2021 – 2022). Ban tổ chức Đại hội TDTT xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          I. Mục đích:

          1. Chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội TDTT cấp xã nhằm phát động phong trào rèn luyện và thi đấu TDTT rộng khắp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công tác TDTT trong tình hình mới, từ đó tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí cho Đại hội TDTT theo hướng xã hội hóa phục vụ thiết thực đời sống của nhân dân.

          2. Thông qua tổ chức Đại hội đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã.

          3. Thông qua Đại hội nhằm đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2018 – 2021; tuyển chọn những VĐV tiêu biểu, xuất sắc ở cơ sở để tham dự Đại hội TDTT cấp huyện, cấp tỉnh.

          II. Yêu cầu:

1. Đại hội TDTT phải được tổ chức từ các cơ sở thôn, xóm, thực sự là ngày hội lớn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Tổ chức Đại hội TDTT phải đảm bảo được quy mô, hình thức theo quy định. Gắn việc tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người tham gia.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở và cho công tác tổ chức, điều hành các hoạt động trong Đại hội TDTT cấp xã.

          3. Việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, gắn với phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ”, đạt thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực, trái với Điều lệ Đại hội TDTT. Đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

          4. Đảm bảo 100% số thôn trong xã thành lập đội tuyển tham gia Đại hội TDTT cấp xã. Mỗi thôn thành lập Đoàn Vận động viên tham gia đầy đủ các môn thi đấu tại Đại hội và đội hình tham dự Lễ khai mạc gồm 20 người.

          5. Chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao, thành lập đội hình tham gia diễu hành tại Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII đảm bảo an toàn và đạt thành tích cao.

          B. THỜI GIAN TỔ CHỨC

          Dự kiến thời gian tổ chức thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ VIII của xã trong tháng 4/2021. Dự kiến tổ chức Lễ khai mạc, Bế mạc, tổng kết Đại hội TDTT xã Thanh Lạc ngày  24/4/2022 ( Chủ Nhật)

          C. NỘI DUNG

          I. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT xã:

1. Trang trí Lễ khai mạc:  Đảm bảo trang trọng; xung quanh khu vực nơi tổ chức Lễ khai mạc được trang trí khẩu hiệu, băng zôn, cờ các loại, các loại tranh ảnh cổ động về hoạt động TDTT, các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

          2. Nội dung chính Lễ khai mạc gồm:

          - Chào cờ, hát quốc ca;

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

          - Diễn văn khai mạc;

          - Đọc lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch;

          - Tuyên thệ của Vận động viên;

          - Tuyên thệ của trọng tài;

          - Tặng hóa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

          3. Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc: Nhà Văn hóa Trung tâm xã Thanh Lạc.

          II. Tổ chức thi đấu các môn thể thao.

- Các môn thể thao được tổ chức thi đấu từ vòng loại, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/4/2021 và kết thúc vòng loại trước ngày diễn ra Lễ khai mạc.

          - Nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII gồm 3  môn: Bóng chuyền nam, cờ tướng, chạy việt dã (hoặc chạy 100m nam, nữ).

          + Mỗi thôn thành lập 01 đội tuyển bóng chuyền nam; 01 VĐV Cờ tướng; đội hình chạy việt dã gồm 6 người (3 nam và 3 nữ), hoặc 02 VĐV(01 nam và 01 nữ) trong trường hợp tổ chức chạy 100m nam, nữ.

          + Khối Giáo dục bố trí đội hình chạy việt dã gồm các cháu học sinh THCS. Số lượng 100 cháu.

          Đường chạy từ Trường Mầm non Mô Mèn – Thôn Mèn – Cầu thôn Lược – Trường Mầm non Mô Mèn.

          -  Trận chung kết giải bóng chuyền nam được tổ chức thi đấu vào buổi chiều ngày tổ chức Lễ khai mạc Đại hội.

Dự kiến tổ chức Bế mạc vào 16h ngày 24/4/2022 (Chủ Nhật).

III. Tổ chức Bế mạc Đại hội

          Ngay sau khi kết thúc trận chung kết giải bóng chuyền nam, Ban tổ chức Đại hội tổ chức Lễ trao giải và Bế mạc Đại hội.

          Sau khi kết thúc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Đại hội ở cấp xã và triển khai công tác chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

          IV. Cơ cấu giải thưởng: (Đơn vị nhận được giải toàn đoàn phải tham gia đầy đủ 3 môn thi đấu trong khuôn khổ các môn thi đấu của Đại hội)

          - 01 giải nhất toàn đoàn:           500.000 đồng;

          - 01 giải nhì toàn đoàn:            400.000 đồng;

          - 01 giải 3 toàn đoàn:               300.000 đồng;

          - 06 giải khuyến khích:            200.000 đồng x 6 = 1.200.000 đồng;

          - 03 giải nhất các môn:             300.000 đồng x 3 = 900.000 đồng;

          - 03 giải nhì các môn:               200.000 đồng x 3 = 600.000 đồng

          - 03 giải ba các môn:                100.000 đồng x 3 = 300.000 đồng.

          Tổng số:                        4.200.000 đồng.

V. Tham gia Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII

1. Thành lập Đoàn tuyển tham gia thi đấu

          - Tổng số môn tham gia thi đấu: 3 môn (Cờ vua; Cầu lông; Chạy việt dã).

          - Số VĐV tham gia: 12 VĐV

          - Số Huấn luyện viên: 03HLV.

          2. Thành lập đoàn tham gia diễu hành dự Lễ khai mạc:

          Số lượng: 40 người (gồm: Trưởng đoàn, cán bộ, HLV và VĐV). Thời gian và địa điểm theo quy định của BTC Đại hội TDTT cấp huyện.

          C. KINH PHÍ

          Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022 và tham gia Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2022 do ngân sách cấp xã bảo đảm từ nguồn ngân sách, các nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

          UBND xã hỗ trợ mỗi Thôn 500.000 đồng để động viên phong trào, phục vụ quá trình tập luyện của các VĐV.

          D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          I.  Công tác chỉ đạo

          1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã:

Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT với thành phần gồm: Trưởng Ban Tổ chức là Chủ tịch UBND; Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND; các thành viên là cán bộ, công chức và đại diện các ngành có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội TDTT như: Văn hóa – xã hội, Y tế, Công an, Quân sự, Tài chính, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

          2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội

          Ban Tổ chức Đại hội TDTT có nhiệm vụ ban hành các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức, Điều lệ thi đấu các môn và triển khai tổ chức thành công Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII. Chuẩn bị các điều kiện cho đoàn VĐV của xã tham gia diễu hành và thi đấu ở Đại hội TDTT cấp huyện.

          3. Công tác tuyên truyền

          - Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu và hướng vào mục đích, yêu cầu của Đại hội; các hoạt động của Đại hội được gắn vào những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2022, đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT.

          - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho vận động viên thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác TDTT.

          4. Về cơ sở vật chất tổ chức Đại hội

          Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt sân bãi, sân khấu tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội và thi đấu các môn thể thao; lựa chọn đội ngũ trọng tài, hướng dẫn viên và đẩy mạnh xã hội hóa TDTT để tăng thêm nguồn kinh phí phục vụ Đại hội TDTT cấp xã.

          II. Phân công nhiệm vụ

1. Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã lần thứ VII

1.1. Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức, phụ trách chung.

          1.2. Đồng chí Bùi Xuân Tá, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, phụ trách công tác chuyên môn.

          1.3. Đồng chí Lê Quang Cường, công chức Văn hóa – xã hội – TTTT, Phó Trưởng Ban Tổ chức, phụ trách công tác tuyên truyền, trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn.

          2. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã:

          2.1. Đồng chí Trần Thị Hiền, Bí thư Đoàn thanh niên: Phụ trách Thôn Mèn;

          2.2. Đồng chí Đinh Xuân Cộng, Chủ tịch Hội CCB: Phụ trách Thôn Mai Trung;

          2.3. Đồng chí: Mai Hồng Minh, Chủ tịch Hội Nông dân: Phụ trách Thôn Mai Xuân;

          2.4. Đồng chí: Nguyễn Việt Hồng, Công chức VH – XH: Phụ trách Thôn Lược;

          2.5. Đồng chí: Vũ Thị Len, Công chức Tư pháp- Hộ tịch: Phụ trách Thôn Mai Vân;

          2.6. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN: Phụ trách Thôn Thượng;

          2.7. Đồng chí: Đỗ Văn Vưởng, Công chức Tư pháp -Hộ tịch: Phụ trách Thôn Mới, Thôn Dùng.

          2.8. Đồng chí Hà Lê Hải, Trưởng Công an xã: Phụ trách công tác đảm bảo ANTT.

          2.9. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuyển, UV UBND – CHT Ban chỉ huy Quân sự xã:  Phụ trách công tác đảm bảo ANTT.

          3. Nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn:

          3.1. Văn phòng HĐND-UBND xã:

          Lập danh sách khách mời, in và gửi giấy mời dự Lễ Khai mạc, bế mạc, tổng kết và trao giải tại Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022.

          Phối hợp với Ban văn hóa xây dựng kịch bản điều hành, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành Đại hội.

          Điều hành chương trình, chuẩn bị diễn văn khai mạc, bế mạc, bài phát biểu cho lãnh đạo xã.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức Đại hội.

          3.2. Ban Văn hóa - TTTT

          Cơ quan thường trực của ban Tổ chức Đại hội, chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND và các ngành liên quan tham mưu cho Ban Tổ chức Đại hội ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội TDTT xã.

          Tham mưu thành lập, phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội. Tham mưu chuẩn bị các nội dung, tổ chức Đại hội TDTT xã đảm bảo tiến độ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

          Thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết khu vực trung tâm tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội. Chủ động bố trí sân bãi và các điều kiện đảm bảo để tổ chức thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc, tổng kết và trao giải; phối hợp với các cơ quan, các ngành, đoàn thể lựa chọn những vận động viên xuất sắc để tập trung tập luyện, tham gia thi đấu, diễu hành tại Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII.

          Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT xã lần thứ VIII theo quy định.

          Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội TDTT xã và tham gia Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII, trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

          3.3. Các trường học trên địa bàn:

          - Huy động cán bộ, giáo viên của cả 3 nhà trường tham gia làm hướng dẫn, quản lý, phục vụ Lễ khai mạc Đại hội .

          - Riêng đối với Trường THCS: Bố trí lực lượng học sinh tham gia đội hình chạy việt dã gồm 100 cháu học sinh THCS; tham gia vào các hoạt động diễu hành, đồng diễn, biểu dương lực lượng và các hoạt động phục vụ Đại hội TDTT xã lần thứ VIII (nếu điều kiện cho phép tổ chức Lễ diễu hành).

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

          3.4. Ban ngân sách xã:

          Tham mưu cho UBND xã bố trí ngân sách chi tổ chức Đại hội TDTT xã và kinh phí tham gia Đại hội TDTT huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2022.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

          3.5. Trạm Y tế xã:

          Chuẩn bị các điều kiện, bố trí lực lượng, dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ các hoạt động tại Đại hội TDTT cấp xã; tăng cường kiểm tra, rà soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức Đại hội TDTT xã.

          3.6. Ban Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã:

          Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động của Đại hội TDTT xã. Chuẩn bị tốt lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban tổ chức phân công.

3.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội:

Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Đại hội TDTT xã, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội.

3.8. Các đồng chí Trưởng thôn:

          Báo cáo với cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn về Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022. Phối hợp chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT xã lần thứ VIII và tổ chức đoàn tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã đảm bảo đủ quân số đội hình.

          Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã đề nghị các ngành, đoàn thể, các thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ thời gian, góp phần tổ chức thành công Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022./.

 

Nơi nhận:

- Phòng VH-TT huyện NQ;

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;

- Thành viên BTC Đại hội;

- Các trường học trên địa bàn;

- Các đ/c Trưởng thôn;

- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Bùi Văn Tuấn