ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LẠC
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Thanh Lạc

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO TẠI ĐẠI HỘI TDTT XÃ THANH LẠC LẦN THỨ VIII, NĂM 2022

Thứ sáu, 08/04/2022

UBND XÃ THANH LẠC

BTC ĐẠI HỘI TDTT

LẦN THỨ VIII NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Thanh Lạc, ngày 02 tháng 4 năm 2022

 

 

ĐIỀU LỆ

Thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao

xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022

 

          Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 27/3/2022 của Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Thanh Lạc năm 2022 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Thanh Lạc lần thứ VIII tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2022; Quyết định số 35/QĐ-BTC ngày 06/4/2022 của ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022 về việc ban hành Điều lệ Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022.

          Ban tổ chức Đại hội TDTT xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022 ban hành Điều lệ thi đấu từng môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao xã Thanh Lạc, cụ thể như sau:

 

I. MÔN BÓNG CHUYỀN

          1. Nội dung, tính chất thi đấu:

          - Thi đấu bóng chuyền nam (6 - 6).

          - Tính chất: Thi đấu tranh giải đồng đội.

          2. Đối tượng tham gia:

          - Mỗi Thôn cử 01 đoàn gồm: Trưởng đoàn, HLV, SSV và 12 VĐV về tham gia thi đấu. VĐV là công dân có HKTT tại thôn.

          - Thời gian nộp hồ sơ, danh sách VĐV: Ngày 15/4/2022 tại Ban Văn hóa xã.

          3. Luật, thể thức thi đấu:

          - Luật: Áp dụng Luật bóng chuyền hiện hành của Liên đoàn bóng chuyền Việt nam (Thi đấu 5 hiệp thắng 3 hiệp).

          - Căn cứ số lượng đội tham gia, BTC sẽ chọn hình thức thi đấu cho phù hợp.

          - Trang phục thi đấu: Các đội bóng tự chuẩn bị trang phục thi đấu phù hợp với điều kiện của đơn vị (Không đi chân đất, không mặc quần dài).

          4. Tính điểm, xếp hạng:

          - Mỗi trận thi đấu 5 hiệp thắng 3 hiệp, mỗi hiệp 25 điểm. Hiệp quyết định thắng tính 15 điểm).

          * Trường hợp thi đấu vòng tròn tính điểm: Mỗi trận thắng được tính 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì xét hiệu số hiệp thắng/hiệp thua; hiệu số tổng điểm thắng/tổng điểm thua; xét trận gặp nhau trực tiếp.

          5. Thời gian, địa điểm thi đấu: Bắt đầu từ ngày 22/4/2022(Lịch cụ thể cho từng trận sẽ thông báo trực tiếp đến các Trưởng đoàn).

          Địa điểm thi đấu: Tại sân Thể thao thôn Mai Trung, xã Thanh Lạc.

          II. MÔN CỜ TƯỚNG

1. Nội dung, tính chất:

- Nội dung thi đấu: Cá nhân (nam hoặc nữ).

- Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân.

          2. Đăng ký thi đấu:

          - Mỗi đơn vị cử 01 VĐV (nam hoặc nữ).

          - Thời gian nộp hồ sơ, danh sách VĐV: Ngày 15/4/2022 tại Ban Văn hóa xã.

          3. Luật, thể thức thi đấu:

          - Luật: Áp dụng Luật cờ tướng hiện hành của Liên đoàn cờ tướng Việt nam.

          - Căn cứ số lượng VĐV đăng ký, BTC quyết định hình thức thi đấu.

          4. Tính điểm, xếp hạng:

          - Thắng 01 ván được 03 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.

          - Xếp hạng: VĐV có số điểm cao hơn xếp trên. Nếu các VĐV có số điểm bằng nhau thì lần lượt tính số ván thắng hoặc bốc thăm.

          5. Thời gian, địa điểm thi đấu: Bắt đầu từ ngày 22/4/2022 tại Nhà Văn hóa xã Thanh Lạc.

          III. MÔN ĐIỀN KINH

  1. Nội dung, tính chất thi đấu:

          01 nội dung tính chất tranh giải cá nhân như sau:

          + Chạy Việt dã;

          2. Tính điểm, xếp hạng:

          - Căn cứ vào thành tích thực tế của từng cá nhân đạt được ở từng nội dung thi đấu.

          Luật: Áp dụng Luật điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT.

          3. Thời gian, địa điểm thi đấu: Ngày 24/4/2022. Địa điểm xuất phát tại Trường Mầm non, đường chạy đi Thôn Mèn – Lược. Đích tại Trường Mầm non.

          Trên đây là Điều lệ thi đấu từng môn tại Đại hội Thể dục thể thao xã Thanh Lạc lần thứ VIII năm 2022, Ban tổ chức đề nghị các đoàn VĐV của các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./.

 

 

 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI